Teamflow Training 


Om goede prestaties te leveren binnen je bedrijf is het noodzakelijk dat jouw team echt als een team kan samenwerken.

Als je kijkt naar jouw team:
1. Vertrouwen: Hebben jouw medewerkers vertrouwen in elkaar, waardoor ze werkelijk zichzelf durven zijn, hun sterke en zwakke punten durven tonen en hulp durven vragen?
2. Conflicten: Kan jouw team functionele conflicten aan te gaan met elkaar, zodat iedereen zijn mening kan uiten, waardoor vergaderingen en overleggen leuk en interessant worden?
3. Betrokkenheid: Voelen de medewerkers uit jouw team zich betrokken bij de besluiten die worden genomen en kunnen ze hier ook achter staan?
4. Feedback geven: Kennen mensen hun verantwoordelijkheden en durven de teamleden elkaar hier ook een opbouwende manier op aan te spreken? En kennen mensen hun eigen grenzen en kunnen ze deze aangeven aan elkaar?
5. Resultaatgericht: Voelen alle teamleden de behoefte om met elkaar de afgesproken doelen te bereiken, meer nog dan de persoonlijke doelen? 

Vaak zie je in teams dat één of meerdere van bovengenoemde punten niet of minder aanwezig zijn, het gevolg hiervan is dat individuele krachten niet worden gebundeld, het werkplezier afneemt, er stress ontstaat, er vaak sprake is van negativiteit en prestaties niet optimaal worden bereikt.

De TeamFlow training is zeer effectieve training om individuele krachten om te zetten in één sterk team die het optimale kunnen bereiken met elkaar. 

In overleg kunnen de onderwerpen en de duur van de training besproken worden. 


 'Remember teamwork begins by building trust. And the only way to do that is to overcome our need for invulnerability'

(Patrick Lencioni)