Familieopstellingen


Ken je het gevoel dat je ergens mee worstelt en wat je ook doet, het blijft bestaan? Zoals problemen in je relatie, lichamelijke klachten, (onverklaarbare) negatieve emoties, vervelende gedragingen of patronen die steeds terugkeren? In zo'n geval is de kans aanwezig dat dit te maken heeft met de onbewuste invloed van jouw geschiedenis en het familiesysteem waar jij uit bent voortgekomen.
 Wie jij nu bent, heeft alles te maken met jouw verleden. 

Familieopstellingen helpen je om inzicht te geven hoe je verbonden bent met je familie, hoe vrij je bent van je geschiedenis en in hoeverre jij in staat bent om werkelijk je eigen leven te leven. 

Magische taak: Alle kinderen zijn ten diepste loyaal aan hun eigen familiesysteem en nemen een rol op zich die het meest dienend is voor het systeem: de redder van het moeilijke huwelijk, de vervanger van het overleden broertje, de zoon die vader gelukkig zal maken, het stille kind dat niemand tot last wil zijn, etc etc. Wij kunnen ons leven lang bezig blijven om deze taak vorm te geven, al is dit al lang niet meer behulpzaam en zij we ons dit nauwelijks bewust.
Als je onvoldoende erkent, verwerkt en accepteert hoe het was in jouw systeem van herkomst, blijf je op diep niveau vastzitten aan de patronen uit jouw familiesysteem en kan dit je als volwassene belemmeren om werkelijk jouw eigen weg te bewandelen.
 

Hoe werkt een familieopstelling?

Een familieopstelling vindt plaats in het bijzijn van meerdere mensen. Voordat de opstelling begint, benoemt je als cliënt in een voorgesprek met mij een thema waar je naar zou willen kijken. Vervolgens kies je uit de aanwezigen enkele mensen (representanten) die staan voor mensen uit jouw systeem van herkomst. Jij zet deze mensen vervolgens intuïtief neer in de ruimte, waardoor er een familieopstelling ontstaat.
Door de opstelling worden de verhoudingen zichtbaar tussen de verschillende leden van jouw familiesysteem en ook waar spanningsvelden aanwezig zijn. Door de mensen letterlijk een andere plek in de ruimte in te laten nemen, verandert de dynamiek en wordt zichtbaar wat er heeft te gebeuren om jouw systeem weer gezond te laten functioneren.

Je kunt een opstellingsdag bijwonen als thema-inbrenger (dat je een opstelling krijgt over jouw eigen thema) of als representant (dat je toeschouwer bent en mogelijk wordt gevraagd om in de opstelling van iemand anders te representeren). De ervaring leert dat representanten ook altijd weer veel leren over zichzelf en over hun eigen onbewuste patronen. 

Kosten: 175,- euro als cliënt, 30,- euro als representant.

Data:
Ma 2 dec 2019: 10-15u
Ma 13 jan 2020: 10-15u
Di 25 feb 2020: 10-15u
Ma 30 maart 2020: 10-15u
Ma 11 mei 2020: 10-15u

NB: de opstellingsdagen vinden plaats bij Flow Plaza


Inschrijven

'Wie het dorp waar hij vandaan komt niet kent, zal het dorp waar hij naartoe wil niet vinden.'
(Chinees spreekwoord)